XETRA | 30.05.2017 09:09:44 UTC+1
18,03 Letzter Kurs
EUR