KPN KON (NYSE Euronext Amsterdam)
03-06-2020 13:33 CET
€ 2.31
+€ 0.04
+1.9 %