KPN KON (NYSE Euronext Amsterdam)
28-06-2022 17:35 CET
€ 3.44
+€ 0.04
+1.2 %