KPN KON (NYSE Euronext Amsterdam)
03-04-2020 17:36 CET
€ 2.12
€ -0.04
-1.9 %